Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Demenskonferansen 2021

Legg til i egen kalender
Dato:
9. februar 2021 - 10. februar 2021
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset i Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Programmet for Innlandets demenskonferanse 2021 er klart. 

Publisert 17.12.2020

Konferansen arrangeres digitalt 9. og 10. februar 2021. Lenke for strømming kommer. 

Det er Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet som arrangerer konferansen. Målgruppen for konferansen er ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Les programmet for konferansen her

Legg til i egen kalender
Dato:
9. februar 2021 - 10. februar 2021
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset i Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet
Målgruppe:
Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Kontaktpersoner

Dokumenter