Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven

Dato:
25. november 2020 10:00 - 14:00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet - Barnehage og opplæring
Målgruppe:
Barnehagemyndighet, PPT og saksbehandlere som utreder og skriver sakkyndige vurderinger og fatter vedtak

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til digital regelverksamling med tema spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven.

Publisert 02.10.2020

Hovedtema for regelverksamlingen vil være regelverket knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven § 19 a-e og §19 g.

Forvaltningslovens krav til vedtak vil også bli gjennomgått. Vi går gjennom gjeldende regelverk og legger opp til at deltakerne kan arbeide med konkrete problemstillinger.

Det er mulig å sende inn spørsmål/problemstillinger som ønskes belyst i samlingen. Disse sendes til Malin Iversen: fmopmaiv@fylkesmannen.no 
Frist for å sende inn er: 11 november. 

Det blir også en kort presentasjon av nytt regelverk som skal iverksettes fra 01.01.21, med temaer knyttet til psykososialt barnehagemiljø, internkontroll, og kommunen som barnehagemyndighet.

Målgruppe: Barnehagemyndighet, PPT og saksbehandlere som utreder og skriver sakkyndige vurderinger og fatter vedtak.

Sted: Teams
Tidsramme: 1000-1400.

Mer detaljert innhold og endelig tidsramme vil komme i invitasjon i Teams

Dato:
25. november 2020 10:00 - 14:00
Sted:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet - Barnehage og opplæring
Målgruppe:
Barnehagemyndighet, PPT og saksbehandlere som utreder og skriver sakkyndige vurderinger og fatter vedtak