Invitasjon til fagdag i Velferdsteknologi

Dato:
17. september 2020 09:30 - 14:30
Sted:
Scandic Hotel Lillehammer
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Helsepersonell, teknisk personell, ledere både på system og avdelingsnivå
Påmeldingsfrist:
01.09.2020 23:00:00

Fylkesmannen inviterer med dette kommunene i Innlandet til fagdag om Velferdsteknologi torsdag 17. september 2020 kl. 09.30 – 14.30 på Scandic Hotel Lillehammer.

 

Hensikten med samlingen er kunnskaps- og erfaringsdeling samt bygge nettverk.

Vi oppfordrer helsepersonell, teknisk personell, ledere både på system og avdelingsnivå til å delta. På grunn av begrenset antall plasser må vi sette et maks antall på 4 personer pr kommune.

Dersom endringene rundt Covid 19 smittereglene skulle endre seg, vil fagdagen bli arrangert via en digital løsning.

Fagdagen er gratis, men den enkelte kommune må selv dekke reisekostnader.

Programmet for dagen ligger vedlagt, med forbehold om endringer.

Påmelding

Ønsker lunsj
Legg til i egen kalender
Dato:
17. september 2020 09:30 - 14:30
Sted:
Scandic Hotel Lillehammer
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Helsepersonell, teknisk personell, ledere både på system og avdelingsnivå
Påmeldingsfrist:
01.09.2020 23:00:00