AVLYST - Kompetansedager for verneområdestyrer

Dato:
17. mars 2020 11:30 - 18. mars 2020 16:00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Verneområdestyrer
Varde på Ranglarhøa.
Varde på Ranglarhøa. (Foto: Marit Vorkinn)

Denne samlinga er AVLYST.

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til kompetansedager for verneområdestyrene i Sølen, Fulufjellet, Langsua, Jotunheimen, Breheimen, Reinheimen, Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane-Dovre og Geiranger-Herdalen.

Påmeldingsfristen er satt til 15. februar 2020.

Programmet ligger som vedlegg på denne siden. Merk at dersom du deltar på dag 2, må du velge mellom disse parallelle sesjonene:

11.00-12.30

Villrein – fra kunnskap til handling

v. Olav Strand, seniorforsker, NINA

Overturisme og styring av folk - bare aktuelt i utenlandske nasjonalparker?

v. Odd Inge Vistad, seniorforsker, NINA

 

Dato:
17. mars 2020 11:30 - 18. mars 2020 16:00
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Verneområdestyrer