Kommuner kan stenge campingplasser

Smittevernloven gir kommunene hjemmel til å stenge ulike virksomheter, som campingplasser, hoteller og turisthytter, når det er nødvendig for å hindre at allmennfarlig smitte sprer seg.

Helsedirektoratet har gitt en tydelig anbefaling om at folk ikke skal reise på fritidsreiser nå som ikke er strengt nødvendige. Målet med reiseanbefalingene er å få folk til å holde seg mest mulig i ro rundt hjemmet og dermed bremse spredningen av viruset.

I tillegg skal det såkalte hytteforbudet hindre at det blir så mange besøkende i hyttekommunene at helsetjenesten overbelastes. Hytteforbudet gjelder overnatting på fritidseiendom, og sier ikke noe konkret om at det er forbudt å overnatte for eksempel på campingplasser og andre lignende tilbud. Det er opp til kommunene å vurdere om de skal stenge disse virksomhetene – og da utifra Smittevernloven §4-1.

 § 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering
Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,

b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,

c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,

e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering

Flere kommuner har vedtatt å stenge turisthytter, hoteller og campingplasser i sin kommune med hjemmel i smittevernloven § 4-1. Denne vurderingen gjøres altså av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

Kontaktpersoner