Endring av tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Utdanningsdirektoratet overtar forvaltningen av tilskuddet til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge i aldersgruppen 6-15 år. 

Utdanningsdirektoratet overtar forvaltningen av tilskuddetKommunene behøver ikke lenger sende inn søknad om tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge i aldersgruppen 6-15 år.
Utdanningsdirektoratet vil foreta utbetaling av tilskuddet til den denne aldersgruppa direkte til kommunene, basert på innrapportert antall fra UDI. Tilskuddsordningen er endret fra og med høsten 2018 – skoleåret 2018/2019. 

Når det gjelder aldersgruppa 16-18 år, skal kommunene og fylkeskommunene fortsatt sende søknad til Fylkesmannen, som tidligere år. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring eller videregående opplæring, og at eleven oppholder seg lovlig i landet.

Søknadsfrist til Fylkesmannen i Innlandet for høsten 2018 er 22. februar 2019

Les mer om tilskuddsordningen og retningslinjene på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Der ligger også lenke til søknadsskjema.

Kontaktpersoner