Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Tilsynskalender

Fylkesmannens planlagte kommunerettede tilsyn legges ut i kalenderen under så snart de er datofestet. Oversikten oppdateres jevnlig og endelig tilsynsrapport legges ut under den aktuelle kalenderoppføring.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
mars 2019
04. mar - 04. jun 10 - 23 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Agdenes kommune 2019 Dokumentkontroll
mai 2019
23. mai - 24. mai 21 Helse- og omsorgsavdelingen Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Rennebu kommune 2019 Rennebu kommune
juni 2019
06. jun 23 Kommunal- og justisavdelingen Kommunal beredskap Skaun kommune 2019 Dokumenttilsyn
11. jun - 19. jun 24 - 25 Kommunal- og justisavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Trondheim kommune 2019 Rådhuset
18. jun 25 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røros kommune 2019 Rådhuset
18. jun 25 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Holtålen kommune 2019 Rådhuset
august 2019
19. aug - 19. nov 34 - 47 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Leka kommune 2019 Dokumentkontroll
19. aug - 19. nov 34 - 47 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røyrvik kommune 2019 Dokumentkontroll
26. aug - 26. nov 35 - 48 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Bjugn kommune 2019 Dokumentkontroll
26. aug - 26. nov 35 - 48 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Ørland kommune 2019 Dokumentkontroll
Dato Arrangement
mars 2019
04. mar - 04. jun Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Agdenes kommune 2019
mai 2019
23. mai - 24. mai Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Rennebu kommune 2019
juni 2019
06. jun Kommunal beredskap Skaun kommune 2019
11. jun - 19. jun Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Trondheim kommune 2019
18. jun Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røros kommune 2019
18. jun Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Holtålen kommune 2019
august 2019
19. aug - 19. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Leka kommune 2019
19. aug - 19. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røyrvik kommune 2019
26. aug - 26. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Bjugn kommune 2019
26. aug - 26. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Ørland kommune 2019