Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Tilsynskalender

Fylkesmannens planlagte kommunerettede tilsyn legges ut i kalenderen under så snart de er datofestet. Oversikten oppdateres jevnlig og endelig tilsynsrapport legges ut under den aktuelle kalenderoppføring.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
august 2019
19. aug - 19. nov 34 - 47 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Leka kommune 2019 Dokumentkontroll
19. aug - 19. nov 34 - 47 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røyrvik kommune 2019 Dokumentkontroll
26. aug - 26. nov 35 - 48 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Bjugn kommune 2019 Dokumentkontroll
26. aug - 26. nov 35 - 48 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Ørland kommune 2019 Dokumentkontroll
27. aug 35 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Rindal kommune 2019 Rådhuset
28. aug 35 Kommunal- og justisavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Frosta kommune 2019 Rådhuset
september 2019
10. sep - 12. sep 37 Oppvekst- og velferdsavdelingen Fylkesmanne i Trøndelag Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV Midtre Gauldal kommune 2019 Midtre Gauldal kommune
11. sep 37 Kommunal- og justisavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Rindal kommune 2019 Rådhuset
11. sep - 12. sep 37 Helse- og omsorgsavdelingen Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Frøya kommune 2019 Frøya kommune
12. sep - 13. sep 37 Oppvekst- og velferdsavdelingen Tilsyn med elevenes psykososiale skolemiljø Frol barneskole
Dato Arrangement
august 2019
19. aug - 19. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Leka kommune 2019
19. aug - 19. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røyrvik kommune 2019
26. aug - 26. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Bjugn kommune 2019
26. aug - 26. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Ørland kommune 2019
27. aug Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Rindal kommune 2019
28. aug Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Frosta kommune 2019
september 2019
10. sep - 12. sep Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV Midtre Gauldal kommune 2019
11. sep Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Rindal kommune 2019
11. sep - 12. sep Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Frøya kommune 2019
12. sep - 13. sep Tilsyn med elevenes psykososiale skolemiljø