Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Tilsynskalender

Fylkesmannens planlagte kommunerettede tilsyn legges ut i kalenderen under så snart de er datofestet. Oversikten oppdateres jevnlig og endelig tilsynsrapport legges ut under den aktuelle kalenderoppføring.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2019
22. jan 4 Fylkesmannen i Trøndelag Kommunetilsyn grunnforurensning Verdal kommune
30. jan 5 Fylkesmannen i Trøndelag Kommunetilsyn grunnforurensning Ørland kommune
februar 2019
06. feb 6 Fylkesmannen i Trøndelag Kommunetilsyn grunnforurensning Melhus kommune
12. feb - 13. feb 7 Oppvekst- og velferdsavdelingen Tilsyn med elevenes psykososiale skolemiljø Buvik skole
Dato Arrangement
januar 2019
22. jan Kommunetilsyn grunnforurensning
30. jan Kommunetilsyn grunnforurensning
februar 2019
06. feb Kommunetilsyn grunnforurensning
12. feb - 13. feb Tilsyn med elevenes psykososiale skolemiljø