Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Tilsynskalender

Fylkesmannens planlagte kommunerettede tilsyn legges ut i kalenderen under så snart de er datofestet. Oversikten oppdateres jevnlig og endelig tilsynsrapport legges ut under den aktuelle kalenderoppføring.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2019
04. mar - 04. jun 10 - 23 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Agdenes kommune 2019 Dokumentkontroll
25. mar 13 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Indre Fosen kommune 2019 Rådhuset
28. mar 13 Kommunal- og justisavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Melhus kommune 2019 Rådhuset Melhus
april 2019
24. apr 17 Fylkesmannen i Trøndelag v/Oppvekst- og velferdsavdelingen Tidlig innsats Indre Fosen Kommune 2019 Stadsbygd skole
25. apr 17 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Levanger kommune 2019 Rådhuset
29. apr 18 Helse- og omsorgsavdelingen Tjenester til eldre Selbu kommune 2019 Selbu
mai 2019
07. mai 19 Fylkesmannen i Trøndelag v/ Oppvekst- og velferdsavdelingen Skolebasert vurdering Røyrvik kommune 2019 Røyrvik oppvekstsenter
08. mai - 09. mai 19 Helse- og omsorgsavdelingen Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Roan kommune 2019 Roan kommune
08. mai 19 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røros kommune 2019 Rådhuset
08. mai 19 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Holtålen kommune 2019 Rådhuset
Dato Arrangement
mars 2019
04. mar - 04. jun Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Agdenes kommune 2019
25. mar Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Indre Fosen kommune 2019
28. mar Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Melhus kommune 2019
april 2019
24. apr Tidlig innsats Indre Fosen Kommune 2019
25. apr Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Levanger kommune 2019
29. apr Tjenester til eldre Selbu kommune 2019
mai 2019
07. mai Skolebasert vurdering Røyrvik kommune 2019
08. mai - 09. mai Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Roan kommune 2019
08. mai Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røros kommune 2019
08. mai Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Holtålen kommune 2019