Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Tilsynskalender

Fylkesmannens planlagte kommunerettede tilsyn legges ut i kalenderen under så snart de er datofestet. Oversikten oppdateres jevnlig og endelig tilsynsrapport legges ut under den aktuelle kalenderoppføring.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2018
20. nov - 22. nov 47 Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag Psykisk helse og rus (ROP) Røros kommune Røros kommune
29. nov 48 Kommunal- og justisavdelingen Kommunal beredskapsplikt inkl. helsemessig- og sosial beredskap i Levanger kommune 2018 Rådhuset
29. nov - 30. nov 48 Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag Tjenester til eldre Trondheim kommune Munkvoll HVS Munkvoll HVS
desember 2018
01. des 48 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Hitra kommune 2018 Dokumenttilsyn
04. des 49 Kommunal- og justisavdelingen Kommunal beredskapsplikt inkl. helsemessig- og sosial beredskap i Malvik kommune 2018 Rådhuset
05. des - 07. des 49 Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag Psykisk helse og rus (ROP) Steinkjer kommune Steinkjer kommune
Dato Arrangement
november 2018
20. nov - 22. nov Psykisk helse og rus (ROP) Røros kommune
29. nov Kommunal beredskapsplikt inkl. helsemessig- og sosial beredskap i Levanger kommune 2018
29. nov - 30. nov Tjenester til eldre Trondheim kommune Munkvoll HVS
desember 2018
01. des Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Hitra kommune 2018
04. des Kommunal beredskapsplikt inkl. helsemessig- og sosial beredskap i Malvik kommune 2018
05. des - 07. des Psykisk helse og rus (ROP) Steinkjer kommune