Laget ny veileder på 48 timer

Alle ansatte på fagområdet NAV/sosiale tjenester bidrar inn i arbeidet, via skypemøter. Hanne Reitan Øksnes og Daniel Bergamelli har koordinert den hurtigarbeidende gruppa.
Alle ansatte på fagområdet NAV/sosiale tjenester bidrar inn i arbeidet, via skypemøter. Hanne Reitan Øksnes og Daniel Bergamelli har koordinert den hurtigarbeidende gruppa.

Kollegene på NAV/sosiale tjenester fikk torsdag morgen i oppdrag å utarbeide en forenklet nasjonal veileder for saksbehandling av sosialhjelp i NAV. Oppdraget kom fra Arbeids- og velferdsdirektoratet sammen med Statens helsetilsyn. Fredag leverte de forslaget.

-Vi er svært glade for at vi har kunnet bidra i en situasjon som krever ekstraordinære tiltak og innsats. Det er særlig viktig at vi nå gjør alt vi kan for å skape kapasitet i NAV kontorene til å sikre folk inntekt, sier Erik Stene direktør for Oppvekst- og velferdsavdelingen, Fylkesmannen i Trøndelag.

Veilederen skal hjelpe NAV-kontorene å levere økonomisk hjelp til de som trenger det mest innen forsvarlig tid. Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet sammen med Statens helsetilsyn som har bestilt den nye nasjonale veilederen.

Nasjonal veileder for å sikre sårbare grupper

NAV-kontorene opplever for tiden et stort arbeidspress, fordi de har en eksplosiv økning i dagpengesøknader. Veilederen skal brukes av ansatte på NAV-kontorene i hele landet.

-Mange opplever nå at hverdagen blir mer krevende, og utsatte og sårbare personer kan få det enda vanskeligere når hjelpetjenestene helt eller delvis stenger dørene, forteller Hanne Reitan Øksnes. Dette gjelder også for barn i familier som står uten inntekt. Hun har koordinert arbeidet med veilederen sammen med kollega Daniel Bergamelli, juridisk seniorrådgiver.

Veilederen skal, innenfor lovens rammer, foreslå grep for å forenkle og effektivisere saksbehandling av søknader om sosialhjelp. Hensikten er at folk får hjelp raskere, og NAV-kontorene klarer å ta unna søknadene. Et av forslagene i veilederen er at kravet til dokumentasjon begrenses og at vedtak som fattes har lengre varighet.

Kort frist i en ekstraordinær situasjon

NAV-kontorene i hele Norge står overfor en utfordring med eksplosiv vekst i dagpengesøknader og forventet økt behov for sosialhjelp, fordi folk venter på utbetaling av dagpenger. Saksbehandlingsprosessen knyttet til sosialhjelp er relativt ressurskrevende, fordi det er stort rom for skjønn.

-Vi har aldri jobbet med så korte frister før. Det utfordrer, men det er samtidig gøy å få være med på et nasjonalt oppdrag som kan bidra til å avhjelpe situasjonen i NAV-kontorene og gi raskere økonomisk hjelp til dem som trenger det mest, sier fagkoordinator Hanne Reitan Øksnes ved Oppvekst- og velferdsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Veilederen skal hjelpe NAV-kontorene på å levere økonomisk hjelp til de som trenger det mest innen forsvarlig tid. Den skal bare brukes til saksbehandling i unntakstilstand, noe som vi opplever akkurat nå.