Priser delt ut

Landbruksdirektør Tore Bjørkli og leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes er sentrale skikkelser på landbrukssamlingen.
Landbruksdirektør Tore Bjørkli og leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes er sentrale skikkelser på landbrukssamlingen.

I dag ble Kulturlandskapsprisen og prisen til Årets økobonde delt ut. Det skjedde under "Landbrukskonferansen i Trøndelag" på Hell som Fylkesmannen står bak.

Årets økobonde

Som en del av satsingen for å øke økologisk matproduksjon i Trøndelag, deler Fylkesmannen ut prisen «Årets Økobonde». I år er det tredje gang prisen deles ut. I år var det 12 svært gode kandidater som var nominerte til prisen, og juryen hadde derfor et vanskelig valg. Valget falt til slutt på Oddveig Ressem og Lars Østring, som driver Brattlia Økogård på Namdalseid.

Kulturlandskapsprisen

I år deler Fylkesmannen ut «Kulturlandskapsprisen 2019» til den eller de som gjør en ekstra innsats for landbrukets kulturlandskap i Trøndelag. Denne gangen er det lagt spesielt vekt på bruk av utmark og utmarksressurser i jordbruksdrifta. I alt ti kandidater ble nominert til prisen. «Fagråd jordbruk» har valgt ut Synnøve og Ola Bruholt fra Rennebu som mottaker av prisen for 2019.