Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Invitasjon til webinar - hvordan jobber Habiliteringstjenesten

Dato:
19. januar 2021 08.30 - 09.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med Trøndelagsløftet
Målgruppe:
Kommuner, brukerorganisasjoner, brukere av tjenestene og andre

I samarbeid med Trøndelagsløftet inviterer vi den 19.01.2021  til webinar med tema - Hvordan jobber Habiliteringstjenesten og hvordan samarbeider de med kommunene

Publisert 08.01.2021

Marion Elisabeth Ness som er Seksjonsleder ved Habiliteringstjenesten for voksne Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Nord Trøndelag vil stå for det faglige innholdet i webinaret

Du deltar i webinaret ved å logge deg inn her:

Click here to join the meeting

Dato:
19. januar 2021 08.30 - 09.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i samarbeid med Trøndelagsløftet
Målgruppe:
Kommuner, brukerorganisasjoner, brukere av tjenestene og andre

Kontaktpersoner