Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Forskningsdagene 2020 - “Det jeg klarte i går, er ikke sikkert jeg klarer i dag…..”

Dato:
21. september 2020 11.00 - 25. september 2020 11.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Pårørende til personer med utviklingshemming og/eller autismespektertilstand og alle som jobber innen barnehage, skole, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Hjernen i fokus for Forskningsuka 2020

Publisert 22.07.2020

Lunsjseminarer fra kl 11:00 - ca 11:30, 21-24. september 2020

Fylkesmannen v/ Helse og omsorgsavdelingen inviterer til nettbaserte foredrag i lunsjpausen. Tema for lunsjseminarene er psykisk utviklingshemming og/eller autismespektertilstand.

Foredragene holdes av anerkjente forskere og klinikere som har lang erfaring innenfor fagfeltet. Fylkesmannen håper foredragene både bringer inspirasjon og forståelse for hvordan vi kan forstå og legge til rette for en bedre hverdag for mennesker med utviklingshemming og autismespektertilstand.

Les hele programmet på høyre side.

 

Dato:
21. september 2020 11.00 - 25. september 2020 11.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Pårørende til personer med utviklingshemming og/eller autismespektertilstand og alle som jobber innen barnehage, skole, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten