Bruker og etat møtes 2020

Dato:
17. september 2020 10:00 - 12:30
Sted:
Digital konferanse/ Livestream
Arrangør:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag, Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune v/ Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, Helse Nord-Trøndelag HF og NAV Trøndelag
Målgruppe:
Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
14.09.2020 23:00:00

En felles arena mellom interesseorganisasjoner
og offentlige etater

Av smittevernhensyn gjennomføres konferansen i år som et digitalt arrangement.

Hvordan har vi møtt utfordringene koronasituasjonen har gitt oss? Perspektiv fra brukerside og etatside.

Påmelding sendes så snart som mulig og innen 14. september 2020.
Påmeldingen sendes til: FFO
Dere vil få tilsendt link til arrangementet etter påmeldingfristen.

Dato:
17. september 2020 10:00 - 12:30
Sted:
Digital konferanse/ Livestream
Arrangør:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag, Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune v/ Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, Helse Nord-Trøndelag HF og NAV Trøndelag
Målgruppe:
Alle ansatte i offentlig sektor, politikere og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
14.09.2020 23:00:00

Kontaktpersoner

Kontaktperson ved spørsmål

  • Kari Frøseth Johansen