Velferdsteknologi - Trøndelagsløftet

Trøndelagsløftet har som målsetting at Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene i Trøndelag i løpet av 2020.

Fra 2012-14 hadde Midt-Norge et felles velferdsteknologiprosjekt. Etter endt prosjekt “gikk alle til sitt” og det har ikke vært en felles strategi for området

Høsten 2017 tok Fylkesmannen kontakt med Trondheim kommune for å undersøke mulighetene for å få til et mer koordinert fylke. Dette har vært etterspurt fra både kommunene selv og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Trøndelagsløftet skal bidra til at velferdsteknologi blir implementere i  alle Trøndelagskommuner – også de som ikke er deltagere i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Gjennom det skal kommunene nå hovedmålet: At alle kommuner i Trøndelag har integrert Velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene i løpet av 2020.

I Trøndelagsløftet jobber man med å etablere nettverk kommunene imellom, slik at man kan samarbeide, dele kunnskap og erfaring. Det jobbes også med å spre kunnskap om anskaffelse, implementering og drift av velferdsteknologiske tjenester.

Stjørdal kommune har overtatt prosjektlederansvaret  og Stine Slørdal er prosjektleder.

Følg gjerne Trøndelagsløftet på facebook

04.06.2020

Velferdsteknologi Trøndelag

Hvor langt er vi kommet i å implementere velferdsteknologi i Trøndelag?

01.04.2020

Invitasjon til deltagelse felles anskaffelse av medisindispenserløsninger

Helsedirektoratet, ved det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, gir mulighet for delta i en felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet.

19.03.2020

Videobesøk ved sykehjem og omsorgsboliger

Sykehjem og omsorgsboliger har som vi vet besøksforbud i forbindelse med koronaviruset. Overhalla kommune har imidlertid lagt til rette for at pasienter og pårørende kan møtes gjennom videokommunikasjon

14.01.2020

Webinar Lanseringsseminar for kvikk-guide til bruk av velferdsteknologi.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Normen inviterer til lanseringsseminar for kvikk-guide til behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi den 21.januar kl. 13.00 - 14.30

18.12.2019

Hva skjer i Trøndelagsløftet

Målet med Trøndelagsprosjektet er at alle kommunene i Trøndelag skal jobbe sammen for å nå målet om at velferdsteknologiske løsninger skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

09.12.2019

Kvikk- guide til velferdsteknologi

Det er utarbeidet en guide som tar for seg problemstillinger og temaer innenforbruk av velferdsteknologi ved ytelse av helse- og omsorgstjenester,spesielt med tanke på behandling av helse og personopplysninger.