Velferdsteknologi - Trøndelagsløftet

Trøndelagsløftet har som målsetting at Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene i Trøndelag i løpet av 2020.

Fra 2012-14 hadde Midt-Norge et felles velferdsteknologiprosjekt. Etter endt prosjekt “gikk alle til sitt” og det har ikke vært en felles strategi for området

Høsten 2017 tok Fylkesmannen kontakt med Trondheim kommune for å undersøke mulighetene for å få til et mer koordinert fylke. Dette har vært etterspurt fra både kommunene selv og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Trøndelagsløftet skal bidra til at velferdsteknologi blir implementere i  alle Trøndelagskommuner – også de som ikke er deltagere i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Gjennom det skal kommunene nå hovedmålet: At alle kommuner i Trøndelag har integrert Velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene i løpet av 2020.

I Trøndelagsløftet jobber man med å etablere nettverk kommunene imellom, slik at man kan samarbeide, dele kunnskap og erfaring. Det jobbes også med å spre kunnskap om anskaffelse, implementering og drift av velferdsteknologiske tjenester.

Stjørdal kommune har overtatt prosjektlederansvaret  og Stine Slørdal er prosjektleder.

Følg gjerne Trøndelagsløftet på facebook