Ukesbrev rovvilt 22.juli-28.juli

Her følger de viktigste rovvilthendelsene i Hedmark og Oppland i uka som har gått.

Ulv

Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelse på ulv i deler av Tynset, Tolga, Engerdal og Rendalen kommuner fram til 6.8. Det er ellers ikke meldt om nye hendelser knyttet til ulv siste uke.

Bjørn

Det er ikke meldt om noen hendelser knyttet til bjørn siste uke.

Jerv

SNO dokumenterte den 21.7. to lam tatt av jerv ved Heggebottflyi i Skjåk kommune. Det ble gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune med bakgrunn i skadene. Fellingstillatelsen løper til 30.7.

SNO dokumenterte 24.7. et lam tatt av jerv ved Tjønnsæterfjellet i Nord-Fron. Fylkesmannen ga med bakgrunn i skaden fellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner. Fellingstillatelsen løper til 30.7.

Det er felt en jerv på skadefelling i Sålekinna beitelag sitt beiteområde. Det er en jerv igjen på skadefellingstillatelsen som løper til 30.7.

SNO dokumenterte 23. 7. to lam ved Brennkletten i Rendalen kommune, skadene var noen dager gamle. Ytterligere en søye og ett lam ble dokumentert tatt av jerv i samme området den 25.7, disse skadene var relativt ferske. Fylkesmannen ga med bakgrunn i skadene skadefellingstillatelse på en jerv i området den 25.7., jerven ble felt samme dag.

Gaupe

SNO dokumenterte 23.7. et lam tatt av gaupe ved Holsætre i Nord-Fron. Skaden var relativt fersk. Fylkesmannen ga fellingstillatelse på en gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommune med bakgrunn i denne skaden og tidligere skader i området.

Kongeørn

Det er ikke meldt om noen hendelser knyttet til kongeørn siste uke.