Brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2020

Fylkesmannen i Innlandet sender i disse dager ut brosjyre til alle beitebrukere i Innlandet. 

Brosjyra inneholder aktuell informasjon om rovvilt og rovviltforvaltningen i Innlandet, samt informasjon om Fylkesmannens rovviltberedskap og vakttelefon.