Ny vernskogforskrift for Innlandet

Vernskog tjener til vern for annen skog. Skog opp mot fjellet er sårbar og vern skogen skal forvaltes slik at skoggrensa stabiliseres. Foto: Carl Olav Holen
Vernskog tjener til vern for annen skog. Skog opp mot fjellet er sårbar og vern skogen skal forvaltes slik at skoggrensa stabiliseres. Foto: Carl Olav Holen

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylker medfører utarbeiding av ny vernskogforskrift som dekker hele Innlandet fylke. Arbeidet starter med en fagdag for skogansvarlige i kommunene den 29. august.

Framdrift

Arbeidet med ny vernskogforskrift starter på Hirkjølen den 29. august med en fagdag om hva som er de viktigste kriteriene for vernskog og hvordan vernskogen bør forvaltes. Der deltar fjellskogeksperter fra Norsk institutt for bioøkonomi, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. Forslag til ny vernskogforskrift for Innlandet skal legges ut på høring og målet er å ha ny forskrift vedtatt tidlig i 2020.