Regionsamlinger pakkeforløp, psykisk helse og rus

Dato:
26. mars 2019 - 7. mai 2019
Sted:
Tynset, Elverum, Hamar, Gjøvik
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, Sykehuset Innlandet, brukerorganisasjonene, BUP Hedmark, KoRus-Øst, KS

Invitasjoner til regionsamlinger for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus.

I samarbeid med Sykehuset Innlandet – divisjon psykisk helsevern, brukerorganisasjonene, BUP Hedmark, KoRus-Øst og Kommunenes sentralforbund (KS), inviteres det til regionale samlinger for pakkeforløpene i psykisk helse og rusfeltet.

Tilbudet til voksne og barn vil være tema i løpet av dagene. Det er utarbeidet individuelle program for hver enkelt region og vi inviterer de som fra kommunene jobber med psykisk helse og rus i bred forstand.

Vi ønsker særlig å invitere fastleger, ledere og andre som har koordinerende rolle for samarbeidende tjenester som NAV, psykiatri/rus tjenester, helsestasjon, barneverntjeneste, PP-tjeneste og koordinerende enhet. Listen er ikke utfyllende.

Det arrangeres regionsamlinger:

  • Tynset 26. mars
  • Hamar 1. april
  • Elverum 5. april
  • Gjøvik 7. mai
  • Øvrige regioner formidles når dato og sted er avklart.

Se vedlagt program for mer informasjon og påmelding.

Dato:
26. mars 2019 - 7. mai 2019
Sted:
Tynset, Elverum, Hamar, Gjøvik
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet, Sykehuset Innlandet, brukerorganisasjonene, BUP Hedmark, KoRus-Øst, KS