Innføringskurs økonomisk rådgivning mot økonomisk vanskeligstilte

Dato:
13. februar 2019 10:00 - 15:30
Sted:
Scandic Lillehammer hotel
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Ansatte i NAV, kommunalt ansatte, fastleger og helsearbeidere
Påmeldingsfrist:
28.01.2019 23:59:00

Økonomisk rådgivning er et område som alle ansatte i NAV må vite noe om.

Økonomisk rådgivning retter seg mot økonomisk vanskeligstilte, som ofte kommer i kontakt med andre deler av kommunen. Derfor er det nyttig at ansatte i rus-/psykiske helsetjeneste, boligoppføling osv. også er kjent med dette. Innføringskurset er et grunnleggende kurs med fokus på enkel økonomisk rådgivning

Dato:
13. februar 2019 10:00 - 15:30
Sted:
Scandic Lillehammer hotel
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Ansatte i NAV, kommunalt ansatte, fastleger og helsearbeidere
Påmeldingsfrist:
28.01.2019 23:59:00