Nordre Land

Denne herlige gjengen fra Furulund barnehage (med unntak av fylkesmann Knut Storberget) er en del av Nordre Lands satsing på 0-100: Møte mellom generasjoner. Da Storberget ankom Landmo bo- og servicesenter, var ungene i full gang med å spille bowling med beboerne.
Denne herlige gjengen fra Furulund barnehage (med unntak av fylkesmann Knut Storberget) er en del av Nordre Lands satsing på 0-100: Møte mellom generasjoner. Da Storberget ankom Landmo bo- og servicesenter, var ungene i full gang med å spille bowling med beboerne. (Foto: Ivar Ødegaard)

Åpen, offensiv og ansvarlig. Det er verdiene som rådmannen i Nordre Land trekker fram når kommunen møter Fylkesmannen i Innlandet. Her er det mye historie og fortsatt over 200 registrerte jordbruksbedrifter (Kilde: KOSTRA), men i tillegg finnes det også flere godt bevarte hemmeligheter med mange høykompetente ansatte.

Ordfører Ola Tore Dokken og administrasjonen tar med fylkesmannen til Dokkadeltaet våtmarkssenter (se egen artikkel), og han trekker også fram to høyteknologiske bedrifter: Opplandske betong, som jobber med betong- og trekonstruksjoner, og Dokka Fasteners. Den siste virksomheten lager blant annet "intelligente" bolter som sjøl sender melding når de må skiftes ut fra vindmølla. Man kan altså om ønskelig overvåke bolten fra den andre siden av jorda.

Også Nordre Land er en hyttekommune. Her finnes det nesten 2600 hytter, og det planlegges for bygging av 1500 nye. I folketall er dette en kommune med litt over middels størrelse i Innlands-sammenheng (6671 innbyggere den 1.1.2019). Kommunesenteret er landsbyen Dokka, men mye av befolkningen i kommunen bor spredt. Derfor satses det på moderne kommunikasjon: -Vi satser for fullt på bredbåndutbygging, for uten bredbånd mister vi mye folk, sier den treffsikre ordføreren (han er to ganger skytterkonge, må vite)! Han oppsummerer gjennomgangen av kommunen sin slik: -Vi går litt for lite på skole og vi er litt for tunge, men vi er veldig glade og fornøyde!

Og så har de så mye fantastisk natur! Synnfjellet ble viet ekstra oppmerksomhet da Camilla Svarthol viste video med sangen som hun selv har skrevet og framført (se bare sjøl på Youtubevideoen nedenfor).

FAKTA OM NORDRE LAND

Kommunenavn: Nordre Land (Land er et norrønt ord, sjelden brukt usammensatt som bygdenavn; opprinnelig bare brukt om Søndre Land)
Landareal: 920 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 6.750
Ordfører 2019: Ola Tore Dokken (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

GLIMT FRA LANDMO OMSORGS- OG REHABILITERINGSSENTER

Under fylkesmannens besøk i Nordre Land ville kommunen fokusere på kompetanseheving i barnehager, velferdsteknologi, mat- og livsglede og møtet mellom generasjonene. Alt dette skjedde på Landmo omsorgs- og rehabiliseringssenter i Dokka. 

PROGRAM I NORDRE LAND

Sted: Dokkadeltaet våtmarksenter og Landmo bo- og servicesenter

Tema:

  • Arbeid for nasjonalt våtmarkssenter
  • Tverrfaglig arbeid 0-100 - Møte mellom generasjoner
  • Kompetanseheving i barnehage