Ressursbank Innlandet er i gang

Møte i Fylkesberedskapsrådet
Møte i Fylkesberedskapsrådet

Fylkesmannen i Innlandet er godt i gang med å etablere en Ressursbank Innlandet. Formålet er å kartlegge hvilke behov Innlandet har og hvilke ressurser vi totalt sett har til rådighet.

Fylkesmannen har et viktig oppdrag med å samordne beredskapen i fylket. En type ressursbank vil være en måte å styrke og operasjonalisere Fylkesmannens samordningsoppdrag. Fylkesmannen har så langt fått med Heimevernet (HV05), Politiet, Sivilforsvaret, NAV, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Innlandet Fylkeskommune. Vi kommer til å ha jevnlige møter og allerede i løpet av tirsdag kommer vi til å få en første oversikt over hva som finnes av ressurser umiddelbart.

Allerede er det gode eksempler på at ressurser finnes, meldes inn og er klare til å møte eventuelle behov. Fylkesmannen har fått inn melding fra hoteller som sier de kan tilby kapasitet som kan brukes som «pasienthotell».

Et annet eksempel er fra Skjåk der en privat bedrift har tilbudt kommunen 50 ansiktsmasker, som kommunen har tilbudt videre via Fylkesmannen. Dette er ressursbanken i praksis.

Kontaktpersoner