Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Det blir behov for mange nye plantører i vår.
Det blir behov for mange nye plantører i vår. (Foto: Astri Kløvstad, Norsk Skogbruk)

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kr pr plante. Til sammen inntil 60 millioner kroner.

Det ligger ca. 28 millioner skogplanter på lager på de norske skogplanteskolene som må plantes ut i vår. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier at vi må prøve å unngå at all aktivitet i skogbruket stanser opp på grunn koronapandemien. En utfordring skognæringen har signalisert til meg er utfordringen knyttet til tilgangen på arbeidskraft til planting. Plantene er produsert og ligger på lager. Jeg mener det er viktig at skogplantingen blir gjennomført som planlagt, slik at plantene ikke må kastes. Et ekstra plantetilskudd håper jeg vil hjelpe skognæringen til å få gjennomført skogplantingen i denne krevende situasjonen i nyheten Landbruks- og matdepartementet har lagt ut.

Stor mangel på kvalifisert, utenlandsk arbeidskraft, gir en utfordring i å finne og gi opplæring til ny, norsk arbeidskraft på så kort varsel. Vi oppfordrer skogeierne plante mer selv, men også spreke og utholdende folk som vil ta på seg en viktig jobb ute i skogen, tar kontakt med nærmeste skogorganisasjon, skogbrukssjef i kommunen, eller registrer deg på www.arbeidsplassen.no.

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å utforme hvordan det ekstraordinære tilskuddet skal finansieres gjennom omfordeling av andre skogmidler (skogkultur, plan og veimidler) og hvordan tilskuddet skal forvaltes.

Se nyheten om ekstraordinært plantetilskudd på regjeringen.no.

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.