Adgangskontroll og besøkstans på helseinstituisjoner

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med
adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og
omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.

 

Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Hjemmel for gjennomføring av tiltakene er forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten. Det forutsettes at alle ansatte er gjort kjent med rutinene for adgangskontroll og besøksstans, og at det settes inn nødvendige tiltak for at tiltaket fungerer i praksis. Informasjon om adgangskontroll og besøksstans må tydeliggjøres for alle potensielle besøkende og samarbeidsparter med tydelig informasjon på nettsider, ved inngangsdører og gjennom andre informasjonskanaler som er tilgjengelig.

De fleste helseinstitusjoner ivaretar dette allerede, men Helsedirektoratet har valgt å sende ut brev til alle kommunene for å understreke viktigheten av tiltakene, og lette gjennomføringen overfor omverdenen.