Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid - Smitteverns- og oppfølgingsarbeid

Kunngjøring av tilskudd: Gjennom revidert nasjonalbudsjett er det bevilget 50 millioner kroner ekstra tilskudd til oppfølgingsarbeid for personer med rus- og samtidige psykiske helseproblemer.

I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk redusert som følge av koronasituasjonen. Flere lavterskel- og aktivitetstilbud, hvor mange vanligvis har fått psykisk støtte og nødvendig helsehjelp er fortsatt ikke i drift. Dette er bekymringsfullt.

 

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronasituasjonen.

Målgruppen er personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer.

Vi viser videre til vedlagte lenke hvor praktisk info foreligger:

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/smitteverns-og-oppfolgingsarbeid-for-personer-med-rus-og-psykiske-helseproblemer

 

Tilskuddsordningen har kort søknadsfrist; innen 29. juni.

 

Søknadene sendes Fylkesmannen i Innlandet pr. post:

Fylkesmannen i Innlandet

Postboks 987

2604 Lillehammer

eller elektronisk til postmottak: fminpost@fylkesmannen.no    

 

Spørsmål kan rettes til:

Rusrådgiver Heidi Fæste                                                 Rusrådgiver Arild Bækkevold.

E-post: fmophfa@fylkesmannen.no                               E-post: fmheabe@fylkesmannen.no                                

Tlf: 61266118                                                                 Tlf: 99589295