Blågrønnalge i Mjøsa – ta forholdsregler

Blågrønnalger (cyanobakterie) finns nå i Mjøsa. Bakterien finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli synlige oppblomstringer av disse bakteriene i elver og innsjøer. Badende bør ta forholdsregler.

Blågrønnalgene påvist i Mjøsa produserer ikke toksiner (giftstoffer), men kan gi allergiske reaksjoner i følge prøver analysert for Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Fungerende fylkeslege, Bente Westrum hos Fylkesmannen i Innlandet ber badende i Mjøsa ta forholdsregler.

-Unngå bading i områder der det er farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Dette gjelder også dyr. Vann med synlig innhold av blågrønnalger kan også være skadelig ved svelging og må ikke drikkes, sier Westrum.

Alle seks innlandskommuner med grense mot Mjøsa: Stange, Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Gjøvik og Østre Toten, varsler at det er blågrønnalger i Mjøsa. NIVA oppfordrer mjøskommunene til å følge med på utviklingen av oppblomstringen.

NIVA tar imot prøver i dagene og ukene som kommer til mikroskopiske undersøkelser og cyanotoksinanalyser og vil ved behov kunne bistå for videre vurdering av oppblomstring av cyanobakterier og helserisiko i Mjøsa.

Fylkesmannen oppfordrer innbyggere til å følge med på sin respektive kommunes eller NIVA sin hjemmeside for oppdatert informasjon.

Fylkeslegen viser til vedlagt brosjyre fra Folkehelseinstituttet om blågrønnalger, eller følg denne lenken https://www.fhi.no/publ/eldre/blagronnalger-brosjyre/ for mer informasjon.

Kontaktpersoner