Presseakkreditering til Kronprinsparets fylkestur i Oppland 17. – 19. september

Media som ønsker å dekke deler av eller hele Kronprinsparets fylkestur i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal i Oppland, bes gi beskjed om dette før mandag 9. september.

Akkreditering skjer til:

Kommunikasjonssjef Ivar Ødegaard, Fylkesmannen i Innlandet, fmopiod@fylkesmannen.no, telefon 911 65 460

Det er forholdsvis lange avstander mellom kommunene, så sett av tid til transport. Detaljert presseplan ettersendes når programmet blir klart.

Oversikt over besøksstedene (det tas forbehold om endringer i programmet)

Tirsdag 17. september:

Kl. 11.00             (Dombås kommune) Kronprinsparet ankommer p-plassen for Viewpoint Snøhetta på Hjerkinn/Dovrefjell og går opp til selve viewpoint (ca 1,5 km). Underveis og på toppen er det aktiviteter og informasjon. Tema for besøket er bl.a. hva 10.000 år med villreinfangst har hatt å bety for bosettingen og livet i fjellet. Fra Hjerkinn drar kronprinsparet direkte videre til Lesja (kjøretid ca. 1 time 15 min).

Kl. 14.35             (Lesja kommune) Kronprinsparet begynner besøket på Lesja bygdetun (kort avstand fra kommunesenteret), der det denne dagen er dugnad. Frivilligheten som samfunnet er så avhengig av, er tema her. Besøket i Lesja avsluttes ca 16.30.

Onsdag 18. september:

Kl. 11.00             (Skjåk kommune) Tema for besøket i Skjåk, som er en av Norges tørreste kommuner, er «vann» - som forutsetning for liv i bygda, men også som trussel for bygda. Besøket innledes med et kort besøk på Ofossen mølle, Norges eldste mølle i drift, før turen går videre til den nye Skjåk barne- og ungdomsskule (ca 5 min. kjøretid). Her blir det møter og dialog med unge og gamle både inne og ute, før kronprinsparet drar til Lom (kjøretid ca.20 min.)

Kl. 13.30             (Lom kommune) Besøket starter på Lom Helseheim, der trivsel og sunnhet gjennom aktivitet og mat er temaet. Besøket avsluttes på Fjellsenteret i Lom sentrum ca. kl. 16.00. Det er gangavstand mellom de forskjellige stedene kronprinsparet besøker i Lom.

Torsdag 19. september:

Kl. 10.15             (Vågå kommune) Kronprinsparet ankommer Ullinsvin, der store deler av besøket vil foregå. Den gamle prestegården og hagen er rehabilitert og er et samlingspunkt for bygda. Også her er lagt opp til møter med ildsjeler i alle aldre. Som del av programmet er den offisielle åpningen av Galleri Ullinsvin, der fotograf Morten Krogvold er første utstiller. Besøket avsluttes ca. kl. 12.30 og kronprinsparet reiser så til Glittersjå i Heidal (kjøretid: ca 45 min)

Kl. 13.15             (Sel kommune): Besøket starter på Glittersjå fjellgård, der skolebarn/eldre barnehagebarn fra Heidal er opptatt med dyr og aktiviteter. (Blant annet møter de elgen «Krompen»). Avsluttende pressekonferanse med kronprinsparet vil skje her.

Besøket i kommunen avsluttes i tradisjonsbygda Heidal (ca 20 min. kjøretid fra Glittersjå), som har den største tettheten av verneverdige bygninger i Norge. Her er innbyggerne samlet ved det tradisjonsrike ysteriet til kaffe og kultur. Besøket avsluttes ca. kl. 15.30.

Pressesenter

Det blir lokalt pressesenter på alle stedene som besøket. Lokal arrangør sjekker ut nettkvaliteten.

Hotell

Fylkesmannen har gjort avtale med Vågå hotell om hotell for media som ønsker det. Den enkelte bestiller rom selv. (Oppgi at det gjelder rom som er reservert av Fylkesmannen for media under Kronprinsparets fylkestur.) Det er stort press på hotellrom i Vågå på det aktuelle tidsrommet p.g.a. andre arrangement.  Vågå hotell har telefon 994 92 535. Rommene holdes av fram til 1. september – og her gjelder «først til mølla». Vær derfor raskt ute med å bestille.

Transport

Media som ønsker at det blir satt opp transport mellom de forskjellige besøksstedene må gi rask tilbakemelding om dette til Fylkesmannen. Kostnadene til pressebuss vil bli belastet det enkelte medium.

Kontaktpersoner