Tilskudd til lekeressurs og nyutdannede barnehagelærere

Fylkesmannen i Innlandet har fått midler til implementering av rammeplanen og har for 2020 besluttet å lyse ut kr 1 400 000 til ikke- kommunale og kommunale barnehager i Innlandet.

Midlene skal brukes i tråd med rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og føringer og mål i strategien «Kompetanse for framtidens barnehage, revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018- 2022».

Prioriterte områder for tildeling av tilskudd: 

  • Rekruttering av menn til arbeid i barnehage – lekeressurs
  • Veiledningsordninger for nytilsatte barnehagelærere

Tiltakene skal bidra til å stimulere at barnehagen utvikles som en lærende organisasjon ved blant annet systematisk veiledning av nyutdannede barnehagelærere, samt fremme rekruttering av menn i barnehagen. Målet er å utvikle barnehagens pedagogiske praksis og øke kvaliteten på barnehagens pedagogiske innehold og læringsmiljø.

Stikkord for innholdet i søknaden:

  • Satsningsområde – basert på kompetanseplanen i barnehagen/kommunen
  • Gjennomføring – hvordan er det tenkt gjennomført
  • Kostnad/søknadssum

Søknadsfrist 1. september 2020.

Søknaden sendes til fminpost@fylkesmannen.no og merkes: lekeressurs/veiledning

Husk at søknaden må inneholde navn på barnehage, kommune, organisasjonsnummer og kontonummer.