Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Landvikvatnet, Haneto og Tjore i Grimstad.
Landvikvatnet, Haneto og Tjore i Grimstad.

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Aust-Agder og Vest-Agder 2018 – søknadsfrist 29. oktober.

Søknadsfristen i 2018 er utsatt fra 15. til 29. oktober. Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 1. november. Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke tilskudd til regionale miljøtiltak elektronisk via Altinn. 

Søknadsskjema og veiledning til søknad

Du kan lese mer om tilskuddene i informasjonsbrosjyre til høyre. Merk deg det som står i innledningen om denne søknadsomgangen. Vi gjør særlig oppmerksom på at søkere skal ha plantevernjournal og gjødslingsplan. Unntak: foretak som ikke bruker plantevernmidler (og noen sjeldne tilfeller med dispensasjon fra kravet om gjødslingsplan).

Regelverk for regionalt miljøprogram i Aust-Agder og Vest-Agder

Tilskuddsordningene er gruppert etter ulike miljøtema: