Prioriterte kulturlandskap i Agder

Kommunevise kart over prioriterte kulturlandskap.

  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark.
  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark.
  • Slått av verdifulle jordbrukslandskap.

Det har ikke kommet endringer i områdene etter 2019. Kartene ligger under dokumenter etter kommunenavn per 2019.