Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Fylkesmannen skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Fylkesmannen har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


24.04.2020

Nasjonale midler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket

Landbruksdirektoratet inviterer organisasjoner, institusjoner og bedrifter til å søke tilretteleggingsmidler for å styrke verdiskapingen i næringen.

13.12.2019

Stor interesse for fjøs bygd i tre

Mange på åpning av nytt fjøs på Evje 12. desember – kurs om landbruksbygg i tre 21. januar.

25.11.2019

Årets juletrær 2019 på Agder er kåret

Trygve Haraldstad og Jan Ellingsen sine trær går videre til landsfinale på Torvet i Kristiansand 30. november.

14.11.2019

Arkitektonisk perle for folk og fe vant BU-prisen for Vest-Agder

Fra Knut Olaf Reiersens langhus har gjestene panoramautsikt til Nordsjøen og Listas fugleeldorado.

13.11.2019

Søstrene Kjevik DA med sin sosiale profil fikk BU-prisen for Aust-Agder

Bedriften på Østre Tveite gård i Arendal tilbyr Inn på tunet-tjenester, gårdsferieuker og gårdsutsalg.

25.03.2019

Ny landbruksstrategi for Agder

Planen innholder strategier og tiltak for satsing på verdiskaping innen jordbruk, skogbruk og bygdenæringer.

06.02.2019

Stor interesse for fornybar energi på gården

Mange ville på kurs og se på energiløsningene som er valgt på Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt.

04.02.2019

Utvekslet erfaringer fra andelslandbruk

Deltakere fra andelslandbruk på Agder og i Rogaland møttes til nettverkssamling på Søgne videregående skole 26. januar.

05.12.2018

BU-prisen 2018 for Aust-Agder gjekk til Tine Meieriet Setesdal

Arbeidet med å vere innovativ og marknadsorientert er avgjerande for at TINE sitt minste meieri er oppretthalde og har ein solid posisjon både internt i TINE og i regionen.

05.12.2018

BU-prisen 2018 for Vest-Agder gikk til Mjåland gård

– Allsidigheten gir virksomhetene på gården gjensidig næring, vekstmuligheter og liv på gården og i Marnardal, sier prisvinner Brit Mjåland.

Flere nyheter