Næringsutvikling

Fylkesmannen skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Fylkesmannen skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Fylkesmannen har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


23.11.2020

Agders to fineste juletre kommer fra Flekkefjord og Grimstad

Johannes Løvland ble fagjuryens vinner, og Jan Ellingsen vant publikumsprisen.


17.11.2020

Stem på årets fineste juletre

Fredag 20. november kl. 12.00 kåres Agders fineste juletre. Kandidatene står utstilt i Rådhuskvartalet i Kristiansand.


09.11.2020

BU-pris til osteproduksjon i Lillesand

Melkeprodusent Johan Isak Tveit og Osteverkstedet AS ved Andrea Maggioni fikk Bygdeutviklingsprisen i landbruket i Agder.


25.09.2020

Midler til forprosjekter innen grøntsektoren

Økt etterspørsel og bærekraftstrategi – søknadsfrist 28. oktober.


02.09.2020

Det blomstrer i Andelslandbrukene på Agder

Flere dager i uka møtes andelshaverne på jordene «sine» for å høste av sommerens arbeid med såing og grasing


02.09.2020

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien

Samlet til seminar om prosjektet Tre på Agder.


24.04.2020

Nasjonale midler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket

Landbruksdirektoratet inviterer organisasjoner, institusjoner og bedrifter til å søke tilretteleggingsmidler for å styrke verdiskapingen i næringen.


13.12.2019

Stor interesse for fjøs bygd i tre

Mange på åpning av nytt fjøs på Evje 12. desember – kurs om landbruksbygg i tre 21. januar.


25.11.2019

Årets juletrær 2019 på Agder er kåret

Trygve Haraldstad og Jan Ellingsen sine trær går videre til landsfinale på Torvet i Kristiansand 30. november.


14.11.2019

Arkitektonisk perle for folk og fe vant BU-prisen for Vest-Agder

Fra Knut Olaf Reiersens langhus har gjestene panoramautsikt til Nordsjøen og Listas fugleeldorado.