Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


07.02.2019

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler til kommunene på Agder - søknadsfrist er 1. mars 2019.


07.02.2019

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler til kommunene på Agder - søknadsfrist er 1. mars 2019.


07.02.2019

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2019

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2019.

 


05.02.2019

Ny informasjonsvideo om frivillig vergemål

Statens sivilrettsforvaltning har publisert en ny informasjonsvideo om vergemålsordningen.


01.02.2019

Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging


01.02.2019

Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.


24.01.2019

Boligsosial konferanse 2019

Invitasjon til årets boligsosiale konferanse 10. og 11. april 2019 i Tønsberg.


21.01.2019

Landskonferansen alderspsykiatri 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse arrangerer Landskonferansen i alderspsykiatri. I år er medarrangør Sørlandet sykehus HF. 


18.01.2019

Lederseminar Rus/psykisk helse

Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og KoRus Sør inviterer til Lederseminar. 


15.01.2019

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for 2019

Kommunene i Aust- og Vest-Agder kan søke og rapportere om tilskudd - søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - søknadsfrist 01.03.19.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel