Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Tilsynskalender

Fylkesmannens planlagte kommunerettede tilsyn legges ut i kalenderen under så snart de er datofestet. Oversikten oppdateres jevnlig og endelig tilsynsrapport legges ut under den aktuelle kalenderoppføring.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
august 2019
19. aug - 19. nov 34 - 47 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Leka kommune 2019 Dokumentkontroll
19. aug - 19. nov 34 - 47 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røyrvik kommune 2019 Dokumentkontroll
26. aug - 26. nov 35 - 48 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Bjugn kommune 2019 Dokumentkontroll
26. aug - 26. nov 35 - 48 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Ørland kommune 2019 Dokumentkontroll
september 2019
23. sep 39 Klima- og miljøavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag Myndighetsutøvelse avløp Inderøy kommune 2019 Rådhuset
25. sep - 26. sep 39 Helse- og omsorgsavdelingen Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Nærøy kommune 2019 Nærøy kommune
oktober 2019
02. okt 40 Kommunal- og justisavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Snåsa kommune 2019 Rådhuset
02. okt - 03. okt 40 Oppvekst- og velferdsavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag Økonomisk rådgivning Flatanger kommune 2019 Flatanger
03. okt 40 Kommunal- og justisavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Namsskogan kommune 2019 Rådhuset
03. okt 40 Fylkesmannen i Trøndelag v/ Oppvekst- og velferdsavdelingen Skolebasert vurdering Melhus kommune 2019 Eid skole
Dato Arrangement
august 2019
19. aug - 19. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Leka kommune 2019
19. aug - 19. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røyrvik kommune 2019
26. aug - 26. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Bjugn kommune 2019
26. aug - 26. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Ørland kommune 2019
september 2019
23. sep Myndighetsutøvelse avløp Inderøy kommune 2019
25. sep - 26. sep Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Nærøy kommune 2019
oktober 2019
02. okt Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Snåsa kommune 2019
02. okt - 03. okt Økonomisk rådgivning Flatanger kommune 2019
03. okt Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Namsskogan kommune 2019
03. okt Skolebasert vurdering Melhus kommune 2019