Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Øvelser


Øvelse er en viktig del av beredskapsarbeidet. For kommunene er det krav om å øve beredskapsorganisasjonen minst annen hvert år.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 09.01.2020

Kravet om øvelse er fastsatt i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7: "Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre kommuner og relevante aktører hvor valgt scenario og øvelsesform gjør dette hensiktsmessig."

Fylkesmannen skal på sin side tilrettelegge og arrangere øvelser for kommunene. Siden 2017 har Fylkesmannen i Trøndelag arrangert årlige diskusjonsøvelser hvor alle kommuner har vært invitert til å delta. Øvelsene har blitt gjennomført på vårparten hvert år og har gått under navnet "Øvelse SODD". Fylkesmannens evalueringsrapporter etter disse øvelsene ligger under dokumenter i menyen til høyre på denne siden.

Fylkesmannen kan også bistå kommunene med utarbeidelse av scenario til øvelser som kommunene arrangerer selv, samt delta som en del av øvingsledelsen, som evaluatorer eller observatører under kommunale øvelser.