NATO øvelse høst 2018

Øvelse Trident Juncture er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigen. De mest berørte fylkene er Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark.

 

  • Øvelse TRIDENT JUNCTURE er den største militære aktiviteten i Norge på mange tiår.
  • Rundt 40 000 soldater, ca. 130 fly og ca. 60 fartøyer vil delta på øvelsen.
  • Øvelsen er fra 25.oktober til 7. november, men transportfasen starter i august.
  • Det blir aktivitet i store deler av Trøndelag, men størst aktivitet blir det i sørdelen av fylket. 

Fylkesmannens rolle

I forkant av øvelsen har vi, sammen med andre aktører, arrangert møter med flere av kommunene i fylket. Møtene ble gjennomført for å forberede kommunene på den store aktiviteten som ventes som følge av øvelsen. I disse møtet fikk kommunene blant annet informasjon og innspill fra flere av Fylkesmannens fagavdelinger.  

Fylkesmannen har også en rolle i forbindelse med mulige erstatningssaker i etterkant av øvelsen. Med så mange kjøretøy og folk som er ventet må man regne med at det vil oppstå skader av ulikt slag. Fylkesmannen har blant annet gjenomført opplæring av representanter til militære skjønnsnemder. Dette for å sikre at eventuelle oppgjør skjer i tråd med gjeldende regelverk.