Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Vi er Statsforvalteren i Trøndelag


Navnet Statsforvalteren i Trøndelag er nytt, men vi har lange historiske tradisjoner. Her forklarer vi deg kort hvem vi er til for, og hvem vi jobber på vegne av.

Publisert 13.01.2021

Fra årsskiftet fikk vi nytt kjønnsnøytralt navn. Vi gikk da fra Fylkesmannen i Trøndelag, til Statsforvalteren i Trøndelag.