Lovlighetskontroll: Valg av ordfører og varaordfører i Ørland

Valget av Tom Myrvold som ordfører og Ogne Undertun som varaordfører den 3. oktober er gyldig, og blir derfor stående. Fylkesmannen i Trøndelag opphever samtidig Ørland kommunestyres nyvalg av ordfører og varaordfører denne uken.

- Kommunestyret har ikke angrefrist på et gyldig ordførervalg. Loven er klar, ordfører og varaordfører skal velges én gang og for hele fireårsperioden. Forhold som oppstår i etterkant av et gyldig ordførervalg, det være seg nye samarbeidskonstellasjoner eller politiske forhold, gir ikke grunnlag for å velge ny ordfører, sier fylkesmann Frank Jenssen.

- Det er riktig at den skriftlige voteringen i møtet den 3. oktober var en saksbehandlingsfeil, men denne hadde ingen betydning for utfallet av valget av ordfører og varaordfører, sier Jenssen.

Hva har Fylkesmannen vurdert? 

I møtet den 24. oktober vedtok Ørland kommunestyre at valget av ordfører og varaordfører den 3. oktober var ugyldig, etter først å ha konstatert at den skriftlige avstemningen ikke var i tråd med loven. Fylkesmannen i Trøndelag fikk oversendt saken som en lovlighetskontroll, fremmet av kommunestyremedlemmer fra Høyre i Ørland.

Spørsmålet Fylkesmannen har tatt stilling til er dette: Var det en reell mulighet for at kommunestyret ville valgt en annen ordfører og varaordfører dersom det var åpen stemmegiving (dvs. håndsopprekning) i møtet den 3. oktober?

- Det er ingen konkrete holdepunkter for å si at håndsopprekning ville gitt et annet utfall enn den skriftlige avstemningen som ble gjennomført da Tom Myrvold og Ogne Undertun ble valgt til ordfører og varaordfører den 3. oktober. Dette valget av ordfører og varaordfører var gyldig, og siden det ikke er anledning til omvalg, er eneste mulige utfall at nyvalget på disse posisjonene denne uken oppheves, sier Jenssen.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages i forvaltningen.

- Nye Ørland blir en flott og sterk kommune i Trøndelag, sier Frank Jenssen. - Ordfører, varaordfører og kommunestyre har viktige oppgaver foran seg i å bidra til ei god utvikling og fortsatt lokalt engasjement til beste for Ørland.

Kontaktpersoner

Fylkesmann Frank Jenssen, e-post fmtfje@fylkesmannen.no, tlf. 916 72 830

Seksjonsleder juridisk seksjon Kjetil Ollestad, e-post fmtlkol@fylkesmannen.no, tlf. 917 50 901

Kommunikasjonsrådgiver Torill Ellingsen kan også kontaktes, e-post fmtltoe@fylkesmannen.no tlf. 920 55 814