Kronikker

Her vil du finne en samling av våre kronikker og innlegg som har vært på trykk.

Hold ut, hold sammen og hold avstand - først publisert i Trønderdebatt 31.aug 2020

Selvmord blant eldre - først publisert i Adresseavisen august 2020

Motorferdsel i utmark og Fylkesmannen - først publisert i trønderdebatt.no juli 2020

Koronapandemien - På vei mot den nye normalen - publisert i flere medier juni 2020

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - publisert i flere medier mai 2020

Når det uvirkelige er blitt virkelig - publisert i flere medier mars 2020

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge! - publisert i flere medier februar 2020

Kan vi forebygge alle selvmord? Publisert i Adresseavisen januar 2020

Færre kommuner - men større Trøndelag. Publisert flere steder desember 2019

Trondheim kommune og andre kommuner bryter loven - det kan få alvorlige konskvenser for psykisk utviklingshemmede - publisert i Adressa desember 2019

Ny kommunelov og forholdet til kommunalt selvstyre - pulisert flere steder i november 2019

Noen ganger må fylkesmannen gripe inn - publisert i Adresseavisen november 2019

Ny studie vekker stor oppsikt - publisert Adresseavisen november 2019

Skriv en fremtidsfullmakt - publisert flere steder november 2019

Alt for melka! - publisert i Adresseavisen november 2019

Sammen om en god oppvekst - publisert flere steder oktober 2019

Invester i barn og unge - publisert i flere media oktober 2019

Byråkrati for barnets beste - publisert i Adresseavisen september 2019

Botox - Har du noen pasientrettigheter da? - publisert i Adresseavisen august 2019

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll - publisert i Kommunerevisoren juni 2019

Svikt i tilbudet til personer med rus- og psykiske lidelser - publisert juni 2019

Leve hele livet - Publisert i flere media mai 2019

Fylkesmannen bryr seg - Publisert i regional- og lokalmedia november 2018

-To i hver klasse utsatt for vold og overgrep - Stod på trykk Adressa 24. november 2018

Natoøvelsen øver totalforsvaret -Stod på trykk i Adressa  3.november 2018

Skoleelever har krav på en trygg skolehverdag - Stod på trykk i Adressa 5.november 2018.

Årets TV-aksjon: "Mindre alene sammen" - Stod på trykk i regionale og lokale aviser oktober 2018

Forebygging virker - Ansvarlig alkoholhåndtering i Trøndelag - Sto på trykk i regionale aviser i oktober 2018

Hvem skal håndtere din økonomi om du ikke blir i stand til det? - Sommeren 2018

Du kan bidra til mindre plast i havet - Publisert i flere medier mai 2018 

Halsa og spørsmål om grensejustering - Publisert i noen regionale aviser mars/arpil 2018

Ta vare på kantsonen - Publisert i Adresseavisen mars 2018.

Trenger lærere videreutdanning? - Sto på trykk i regionale medier februar 2018.

Til beste for Trøndelag - Sto på trykk i regionale og lokale medier januar 2018.

Økt fokus på helse og trafikksikkerhet - Sto på trykk i aviser og nettsider januar 2018.

Beredskapsvarsel må vurderes lokalt - Sto på trykk i noen lokalaviser januar 2018.