Nå blir de trøndere

Rindal kommune blir 1 av 48 kommuner i Trøndelag fra 1. januar 2019. Rindalingene har lenge ønsket seg til Trøndelag og etter et enstemmig kommunestyrevedtak blir de nå trøndere.

Denne uka besøkte fylkesmann Frank Jenssen Rindal kommune. Bakgrunnen for besøket er at Rindal fra 1. januar 2019 blir en del av Trøndelag fylke.
Målet med dagen var å bli bedre kjent med Rindals muligheter og utfordringer. Fylkesmannen er godt fornøyd med besøket hos nykommeren i Trøndelag.
- Rindal kommune ser ut til å være en veldrevet kommune, med gode tjenester og det er veldig hyggelig at de nå blir trøndere etter 100 års jobbing.  Etter å ha vært her på vakker vinterdag som i dag er det ikke tvil om at Rindal bidrar til ytterligere forskjønning av Trøndelag, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Fylkesmann Frank Jenssen fikk overlevert en liten bit av Rindal kommune som et symbol på flyttingen til Trøndelag fylke av ordfører Ola Heggem.

Fylkesmann Frank Jenssen fikk overlevert en liten bit av Rindal kommune som et symbol på flyttingen til Trøndelag fylke av ordfører Ola Heggem.


Rindal kommune tilhører i dag Møre og Romsdal fylke og derfor var det også viktig at de skulle bli bedre kjent med ansatte hos Fylkesmannen, samarbeidsformen med kommunene gjennom «kommunedialogen» og samarbeidet med Trøndelag fylkeskommune og Kommunenes sentralforbund KS i Trøndelag.


Ordfører i Rindal Ola T. Heggem understreker at det har vært en prosess mot å bli en trønderkommune. Og nå er de der. Men hvorfor vil dere til Trøndelag ordfører Ola T. Heggem?
- Det var en ekstra anledning nå da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen til ett fylke. Og her i Rindalen føler mange tilhørighet til Trøndelag. Det har vært delte meninger i kommunen, men vi gjør dette for at tjenestetilbudet til kommunens innbyggere skal bli enda bedre. Men det vi alle er enige om er at Trondheim er byen, sier ordføreren.


Omvisning og bli bedre kjent


Under besøket var det satt av tid til felles orientering, omvisning og sektorvise møter. Slik kan fagavdelingene og de ansatte i kommunen bli kjent med Fylkesmannens avdelinger og få kontaktpersoner på sine fagområder.

Fylkesmannen og følget fikk en omvisning i et vintervakkert sentrum i Rindal kommune.

Fylkesmannen og følget fikk en omvisning i et vintervakkert sentrum i Rindal kommune.


Rindal kommune ligger på nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Kommunesenteret er Rindal og kommunen har 2050 innbyggere. Rindal kommune er også en stor hyttekommune og det er mellom 800 - 900 hytter i kommunen. Rindal kommune har lenge ønsket å overføres til Trøndelag fylke og fra 1.1.2019 er rindalingene trøndere.
- Jeg håper rindalingen vil trives og vokse sammen med de nesten 460 000 andre som bor i fylket vårt, sier fylkesmann Frank Jenssen. Fra 1. januar 2019 er det 48 kommuner i Trøndelag fylke.