Etablerer fagnettverk Matglede Fosen

Tore Bjørkli, landbruksdirektør Fylkesmannen i Trøndelag, Aslaug Rustad, leder OI! Trøndersk mat og drikke og Bjørn Erik Vangen kjøkkensjef, Leksvik helsetun.
Tore Bjørkli, landbruksdirektør Fylkesmannen i Trøndelag, Aslaug Rustad, leder OI! Trøndersk mat og drikke og Bjørn Erik Vangen kjøkkensjef, Leksvik helsetun.

Matgleden vokser i Trøndelag og nå opprettes et eget nettverk for ansatte ved institusjonskjøkken på Fosen. Hensikten er å inspirere hverandre, få til samarbeid og dele erfaringer fra egen arbeidshverdag. 

Bakgrunnen for at et nytt faglig nettverk blir en realitet er Trøndersk Matfestival. Matfestival måtte tidligere i sommer omstille på grunn av koronasituasjonen. Løsningen ble å gjennomføre Trøndersk Matfestival lokalt.  Og med det ble matfestivalen tilgjengelig for eldre som bor i institusjon. Åtte sykehjem på Fosen deltok og laget lokale arrangement med mat og måltidsglede i sentrum.

Nettverk for matansvarlige ved institusjonskjøkkenene. Hvorfor et slikt nettverk?

- Motivasjonen er å kunne inspirere hverandre, dele kompetanse, erfaringsutveksling, ha en arena for faglige diskusjoner. Dette midt i blinken for utviklingen av matregion på Fosen, sier Tore Bjørkli landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag. 

Både Oi! Trøndersk Mat og Drikke, trønderske matprodusenter, Matgledekorpset i Trøndelag, Fylkesmannen i Trøndelag og Fosen Regionråd blir viktige støttespiller for fagnettverket. Allerede ser deltakerne flere muligheter innenfor et samarbeid.

Nettverket gir også muligheter for å bli bedre kjent med lokale matprodusenter. Det ligger ei stor kraft i fellesskapet som bygges i et nettverk mellom institusjonskjøkken. , sier Brit Melting, Matgledekorpset Trøndelag.

Første møte er torsdag 1. oktober i Åfjord. Nettverket skal også bidra til mer mat- og måltidsglede på alders- og sykeinstitusjonene.

Marhe Othelia Reksten ved Ørland sykehjem dyrker grønnsaker i pallekarmer.

Marhe Othelia Reksten ved Ørland sykehjem dyrker grønnsaker i pallekarmer.

Fakta

Matgledekorpset i Trøndelag ble etablert høsten 2019 og har besøkt ulike alder- og sykeinstitusjoner i Trøndelag for å inspirere til mer mat og måltidsglede. Målgruppe for prosjektet er mat- og helsefagarbeiderne og ledelsen ved sykehjemmene og i kommunene. Målet er å skape mat og måltidsglede, og bidra til at måltidet skal går fra å være dagens holdepunkt – til dagens høydepunkt.  

Stortingsmeldingen «Leve hele livet» har som mål å skape et mer aldersvennlig Norge. Kvalitetsreformen skal finne nye løsninger på utfordringer knyttet til blant annet mat og måltider, aktivitet, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.