Ambisiøse mål for fremtiden

Landbruksdirektør Tore Bjørkli under lanseringen av ny steategi for landbruket i Trøndelag frem mot 2030.
Landbruksdirektør Tore Bjørkli under lanseringen av ny steategi for landbruket i Trøndelag frem mot 2030. (Foto: Robert Morberg / Fylkesmannen i Trøndelag)

Trøndersk landbruk har store ambisjoner for årene som kommer. Nå har faglagene i landbruket sammen med samvirkeforetakene og offentlig regionalt partnerskap samlet seg om visjonen «Smart og bærekraftig verdiskaping» fra mot 2030.

Det har ikke manglet på ambisjoner for landbruket i Trøndelag, men mye er endret siden forrige gang det ble utarbeidet en felles strategi. Det er i regi av «Tenkeloftet Trøndersk landbruk» arbeidet med strategi, felles mål og tiltak har blitt utarbeidet.
Tenkeloftet er en arena eller et verktøy uten organisasjonstilknytning skapt for samhandling, forankring og lagbygging. I Tenkeloftet møtes produsenter, faglagene, samvirkeforetakene, privat industri og forvaltning - med andre ord møtes alle aktørene under samme paraply.

-Vårt mål er å opprettholde et bærekraftig landbruk over hele Trøndelag. Samtidig er vi fremoverlent med mål å utvikle næringen og å øke produksjonen i årene som kommer, sier landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen i Trøndelag. 

Hva kommer ut av en felles strategi?

-Det kan være mye, la oss se litt tilbake. Arbeidet i Tenkeloftet har f.eks. bidratt til etableringene av både Trøndersk matfestival og Oi Trøndersk mat og drikke. Også viktige satsinger som Kompetanseløft, Grønn forskning og Landbruk21 ble unnfanget på et tenkeloft. Videre så fikk Landbruksmeldingen for Trøndelag fra 2010 stor betydning for føringene som ble lagt for den nasjonale landbrukspolitikken.
Dette er jo satt i gang med basis i de strategiene og målene som Tenkeloftet satte i 2003. Nå er jeg spent på utviklingen mot 2030,
avslutter Bjørkli.

Store endringer

Både landbruket og samfunnet har endret seg på mange områder siden forrige fellesstrategi ble utarbeidet. Dette gjelder ikke minst innen digitalisering og robotisering, men holdningene og forbrukertrendene har også endret. Nå er det en økende vegetartrend og kjøttskam er noe man hører oftere.
Dette kan være en trussel for landbruket, men det gir samtidig store muligheter.

Kort fortalt handler den nye strategien frem om 2030 å øke verdiskapingen i hele verdikjeden i Trøndelag. Dette skal skje med økt fokus på klimasmart produksjon - basert på kunnskap og kompetanse.

Presenterte strategien

I går presenterte daglig leder Harald Lein i Norsk landbruksrådgivning den nye strategien og målene for landbruket fram mot 2030. Lein har ledet prosessen som har ledet fram til den nye strategien. Han gikk gjennom mål og strategier sammen med landbruksdirektør Tore Bjørkli, nyvalgt leder i Trøndelag bondelag Kari Åker og organisasjonsleder i Trøndelag bondelag Ailin Wigelius.