Høringsuttalelser

Her samler vi våre svar på høringer hvor vi har avgitt uttalelse.

Fylkesmannens uttalelse til Trøndelagsplanen 2018-2030