Høringsuttalelser

Her samler vi våre svar på høringer hvor vi har avgitt uttalelse.

Uttalelse til endringer i rovviltforvaltningen
Høringsuttalelse - Nord universitets studiestedsstruktur
Fylkesmannens uttalelse til Trøndelagsplanen 2018-2030
Uttalelse til førerkortforskrift