Dialogmøter med kommunene i 2018.

Denne rapporten er utarbeidet etter Fylkesmannens dialogmøter med kommunene i 2018. Tema fr dialogmøtene var dagens og morgendagens eldreomsorg.

Innholdet i rapporten bygger på referatene etter kommunenes gruppearbeid. Kommunene skulle beskrive hva de jobbet med som de er gode på, hvilke utfordringer de har og hva de trenger bistand til.

Rapporten er utarbeidet av RO, og Fylkesmannen håper at rapporten kan være nyttig lesestoff for mange interessenter».

Kontaktpersoner