Greater Stavanger – habilitet ved behandling av planar

Stavanger kommune har bedt Fylkesmannen vurdere om styremedlemmene i Greater Stavanger er inhabile når planer, utgreiingar m.v. blir behandla i kommunale organ. Fylkesmannen konkluderar på generelt grunnlag med at ugildskap normalt ikkje inntrer i slike situasjonar.

Last ned fråsegnet

Kontaktpersonar