Skjerming i psykisk helsevern skaper risiko for umenneskelig behandling

Eksempel på skjermingsrom
Eksempel på skjermingsrom (Foto: Morten Hellang / Fylkesmannen i Rogaland)

Sivilombudsmannen har publisert en temarapport som viser at flere forhold ved skjerming i psykisk helsevern gir grunn til bekymring for pasientene.

I perioden 2015–2018 har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkt 12 sykehus der pasienter er innlagt på tvungent psykisk helsevern. Allerede fra de første besøkene fant enheten bekymringsfull praktisering av tvangstiltaket skjerming: 

  • Skjerming oppleves ofte som isolasjon eller avstraffelse av pasientene, selv om det ikke er ment å være det.
  • Skjermingslokalene har gjennomgående et nakent preg, og omtales av mange ansatte og pasienter som fengselsliknende. Rommene er ofte uten inventar med få positive sanseinntrykk, inkludert vinduer som det er vanskelig eller umulig å se ut av.
  • Skjerming er utbredt på de fleste besøkte sykehus og mange pasienter skjermes i lang tid.
  •  

Sivilombudsmannen er bekymret over de samlede funnene om hvordan skjerming praktiseres, og mener at flere sider av praksisen gir en risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

På bakgrunn av temarapportens funn har ombudsmannen valgt å gi anbefalinger for å bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling. Anbefalingene retter seg mot både sentrale helsemyndigheter, helseforetak og lokale sykehusavdelinger.

Les mer og last ned rapporten fra Sivilombudsmannens hjemmesider.

Kontaktpersonar