Faglig anbefaling om gjenåpning av NAV-kontorene i kommunene

Av smittevernhensyn besluttet flere kommuner i mars å helt eller delvis stenge NAV-kontoret for fysisk oppmøte uten avtale. Nå anbefaler Arbeids- og velferdsdirektoratet at kontorene åpnes igjen.

Arbeids- og velferdsdirektoratets faglige anbefaling er å gjenåpne NAV-kontorene i kommunen, på en slik måte at det er mulig å komme til NAV-kontoret uten avtale for de brukerne som har behov for det. En slik gjenåpning må gjennomføres i tråd med myndighetenes gjeldende smittevernstiltak. 

Kommunen har ansvaret for å sikre at de tjenestene som ytes etter sosialtjenesteloven er forsvarlige, både når det gjelder tilgjengelighet, kompetanse, innhold og omfang, se sosialtjenesteloven § 4. Partnerskapene lokalt avgjør hva som er hensiktsmessig åpningstid i publikumsmottaket ved NAV-kontoret. 

 

For mer informasjon om anbefaling om gjenåpning se i vedlagt lenke.

Vis meir