Informasjon og kurs for dykkerleger

For å arbeide som dykker utaskjærs (offshore) kreves det helseerklæring utstedt av godkjent dykkerlege.

Helsekravforskriften fastslår at for å få godkjenning som dykkerlege må du være godkjent petroleumslege og i tillegg gjennomgå obligatorisk dykkerlegeopplæring med bestått eksamen. For fornying av godkjenningen kreves obligatorisk etterutdanningskurs.

Kursoppleggene ved Forsvarets Sanitet godkjennes av Helsedirektoratet. Kurs arrangeres to ganger årlig. Kursukene blir bestemt ca 3-4 måneder i forkant men er typisk mai/juni og oktober/november.

Kurs arrangeres ved Haakonsvern Orlogstasjon, Dykker og Froskemannsenteret (DFS) i Bergen.

Lenker:

Kontaktpersonar