St. Olav til professor Martha Jakobsen Ulvund

Ordensinsigniene vart delt ut av fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa på ei tilstelling 2. oktober 2014 på Norges Veterinærhøgskole på Sandnes.

H.M. Kongen har utnemnt Ulvund til Ridder 1.klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for den samfunnsgagnlege verksemda hennar.

Ho har utdanning frå Norges Veterinærhøgskole, og  har meir enn 40 år lang fagleg verksemd innan forsking og undervisning bak seg, heile tida til gagn for norsk og internasjonalt husdyrhald og veterinærmedisin.

Her kan du lese fylkesmannen sin tale

Martha J. Ulvund med St. Olavs Orden

 

Martha Jakobsen Ulvund med St. Olavs Orden

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa deler ut ordenen.

 Martha Jakobsen Ulvund