Tilsyn med introduksjonslova i Karmøy kommune

Fylkesmannen i Rogaland skal gjennomføre tilsyn med kommunen sine plikter etter introduksjonslova. Tema for tilsynet er kommunen sin praksis knytta til deltakarane sin individuelle plan etter introduksjonslova § 6, jf. § 19 første ledd. Tilsynet vil også omfatte forvaltningslova sine reglar om enkeltvedtak knytta til disse paragrafane.

Dato:
19. desember 2018 - 19. desember 2019
Stad:
Karmøy
Ansvarleg:
Utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Karmøy kommune