Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2014

framsidelogo statsbudsjettet

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram måndag 14.oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på  4,4 % mot  4,1 % for landet, i høve til nye tal for 2013.

Meir omtale og vedlegg her.