Kurs i val av formannskap og utval

Dato:
28. august 2019 09:30 - 12:00
Stad:
Statens hus, møterom 1
Ansvarleg:
Samfunnsavdelinga
Målgruppe:
Politisk sekretariat i kommunane

I forkant av konstituering av nye kommunestyre oktober 2019 inviterer Fylkesmannen til kurs i kva reglar som gjeld ved val av formannskap, utval og andre folkevalde organ, og kva kvalifikasjonskrav som gjeld for personer som skal veljast inn i slike folkevalde organ. 

Det blir enkel servering ved oppstart. 

Dato:
28. august 2019 09:30 - 12:00
Stad:
Statens hus, møterom 1
Ansvarleg:
Samfunnsavdelinga
Målgruppe:
Politisk sekretariat i kommunane